Shona MED

Termometr na podczerwień

SHONA T-1000

BEZDOTYKOWY TERMOMETR NA PODCZERWIEŃ

Zmierz temperaturę w kilka sekund

Termometr bezdotykowy na podczerwień T-1000 został opracowany z wykorzystaniem najnowszej technologii fal podczerwonych. Możliwy jest dzięki temu pomiar temperatury tętnicy skroniowej z odległości 1-5 cm od czoła. Dzięki dokładności i prędkości działania oraz braku kontaktu podczas wykonywania pomiaru, termometr T-1000 jest idealnym urządzeniem do bezpiecznego wykonywania pomiarów temperatury. Urządzenie jest przeznaczone do odczytu temperatury z czoła u dzieci i dorosłych, bez kontaktu z ciałem. Termometr może być wykorzystywany w warunkach domowych oraz szpitalnych, dla celów informacyjnych.

W skład zestawu wchodzi

Pulsoksymetr

Instrukcja obsługi

Oryginalne opakowanie

2x Bateria AAA

Podstawowe funkcje

Sposób wykonywania pomiaru temperatury

Bezpieczeństwo Termometr Shona T-1000 został skonfigurowany w zakładzie produkcyjnym. Nie ma konieczności wykonywania kalibracji przed uruchomieniem urządzenia. W celu uzyskania rzetelnych i stabilnych wyników zaleca się, by w każdym przypadku istotnej zmiany temperatury otoczenia w wyniku zmian w środowisku, pozostawić termometr przed użyciem, do aklimatyzacji do takiej temperatury otoczenia przez 15-20 minut. Należy pamiętać o zachowaniu 3-5 sekund odstępu pomiędzy kolejnymi pomiarami.
Termometr nakierować na czoło, nad prawą skronią, w odległości 1-5 cm, nacisnąć przycisk wykonania pomiaru. Wynik zostanie wyświetlony bezzwłocznie.
Opis produktu:
Czujnik podczerwieni
Włącznik / wykonanie pomiaru
Przycisk „+”
Status podświetlenia wyświetlacza
Status sygnałów dźwiękowych
Temperatura
Przycisk pamięci pomiarów
Przycisk „-”
Przycisk włącz/wyłącz dźwięk
Przycisk włącz/wyłącz podświetlenie